Tuesday, March 31, 2009

SEMINAR,BENGKEL DAN KERTAS KERJA


Hashim bin Musa, 1997, "Adat Melayu tentang Berkhatan dan Berkhatam: Satu Huraian Ringkas, kertaskerja dibentangkan dalam Kolokium dan Mesyuarat Persatuan Pengajian Melayu Nusan­tara, anjuran bersama UKM, Universitas Jambi dan Lembaga Adat Tingkat I Jambi Sumatera, pada 6‑10 Julai, 1997. di Jambi, Sumatera..

Hashim bin Musa, 2000. “Agama, Falsafah dan Pemikiran Melayu Sebagai Bidang Akademik dalam Pengajian Melayu”, kertaskeraja jemputan khas dalam Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu, anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka, Universiti Pendidikan Sultan Idris dan Perpustakaan Negara, di Perpustakaan Negara Malaysa, pada 24-25 Ogos, 2000.

Hashim bin Musa, 2000. “Globalisasi: Ke Manakah Arah Bahasa Melayu Kita?”, kertaskerja jemputan khas dalam Ceramah Temasik IX, anjuran Kesatuan Guru-Guru Melayu Singapura sempena Bulan Bahasa 2000, di Orchard Hotel Singapura, pada 19 Ogos, 2000.

Hashim bin Hj Musa. 2003. “Manifestasi Emosi Serakah, Dengki dan Dendam: Faktor Dalaman Runtuhnya Tamadun Melayu dan Iktibar daripadanya”. Kertaskerja dalam Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu 2003 11-12 Julai, 2003, di Universiti Malaya, anjuran Akademi Pengajian Melayu.

Hashim Hj Musa. 2004. “Citra Hati Budi Melayu.” Kertaskerja dalam Pesidangan Antarabangsa Peradaban Melayu Kedua, 26-28 Februari, 2004, anjuran Institut Peradaban Melayu, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, di Kuala Lumpur.

Hashim Hj Musa. 2004. “Penjanaan dan Pembudayaan Kreativiti Bangsa Malaysia melalui Bahasa Melayu: Perjuangan yang Perlu Diselesaikan”. Kertaskerja jemputan khas dalam Seminar Bahasa dan Sastera Sempena Sidang ke-43 Majlis Bahasa Brunei-Indonesia-Malaysia (MABBIM) & Sidang ke-9 Majlis Sastera Asia Tenggara (MASTERA), 8-9 Mac, 2004, anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka , Kuala Lumpur.
25. Hashim Hj Musa, 2006. “Cabaran Global Abad ke-21 dan Respons Umat Islam”. dalam Kamsiah Abdullah, Mana Sikana, Paitoon M. Chaiyanara, Roksana Bibi Abdullah (Eds.) Budaya: Memeluk akar Menyuluh Ke Langit. Prosiding dalam Persidangan Antarabangsa Bahasa, Sastera, dan Kebudayan Melayu III, anjuran Jabatan Bahasa dan Budaya Melayu Institut Pendidikan Nasional, Universiti Teknologi Nanyang Singapura. 14-16 Julai, 2006.

Hashim Musa, 2007. “Kemajuan Bangsa Malaysia melalui Pembudayaan Ilmu, Sains dan Teknologi dengan Pengantar bahasa Melayu”. Prosiding dalam Seminar Antarabangsa Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu ke-3, 13 – 14 November, 2007, anjuran bersama Jabatan Bahasa Melayu Fakulti Bahasa Moden & Komunikasi UPM, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan dan Warisan Malaysia, di UPM.

Hashim Hj. Musa. 2007. “Tulisan Jawi dan Kesan Keintelektualan Alam Melayu Serantau”, kertas kerja dalam Seminar Aksara: Menjejaki Tulisan Melayu. Anjuran National Library Board of Singapore dan Kesatuan Guru-Guru Bahasa Melayu Singapura, 10 Mac, 2007. di Singapura.

Hashim bin Musa, 2007. “Teras hati budi Melayu seperti terungkap dalam puisi Melayu lama: Cerminan budi pekerti yang mulia, budi bahasa yang santun dan akal budi yang tinggi.” Kertas kerja dalam Seminar Antarabangsa Psikolinguistik I, anjuran Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, UPM, 4-5 Disember, 2007. di Putrajaya.

Hashim Hj Musa. 2006. “Pemerkasaan Bahasa Melayu di Arena Antarabangsa demi Kemajuan Negara Bangsa Malaysia di Persada Dunia”. Dalam Prosiding Persidangan Bahasa Melayu dalam Perspektif Antarabangsa tahun 2008. anjuran IPGM Kampus Bahasa Melayu Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia pada 18-20 Nov., 2008 di Subang Jaya.

No comments:

Post a Comment